PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KRYŁOWIE:

Dane teleadresowe:

Par. Narodzenia N.M.P w Kryłowie, ul. Sokalska 3 a, 22-530 Mircze,  tel. 84 651-98-12

Proboszcz: ks. Stefan Kuk (ur. 1951- święc. kapł. 1978- w parafii od 2007)
Wikariusz: ks. Leszek Kuron (święc. kapł. 2013 - w parafii od 2017)
Do parafii należą miejscowości: Gołębie, Górka, Kosmów, Kosmów Kol., Kryłów, Kryłów Kol., Małków, Prehoryłe, Zaręka.
Kościoły filialne: Górka Zabłocie, Kosmów, Gołębie
Odpust: 8 IX
Liczba mieszkańców: 2188 (w tym 2100 katolików)
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Msze św. w niedziele i święta w kościele parafialnym  godz.: 8:15, 9:15, 11:15
Msze św. w niedziele i święta w kaplicach dojazdowych  godz.: 8:15 (Kosmów), 10:20 (Górka Zabłocie), 12:30 (Gołębie).
Msze św. w dni powszednie w kościele parafialnym  godz.: 16:00 (okres zimowy), 18:00 (okres letni) 
Parafia należy do dekanatu hrubieszowskiego południowego

Z dziejów kryłowskiej parafii rzymskokatolickiej: 

    Pierwsza parafia katolicka powstała prawdopodobnie już w XV wieku. W 2. poł. w. XVI silny ośrodek kalwiński (zbór, szkoła wyższa). W roku 1543 Kryłów przeszedł na własność Stanisława Ostroroga, który zlikwidował parafię katolicką, zaś kościół przekazał na zbór kalwiński.
Protestanci zachowali swoje znaczenie do początku w. XVII (w 1635 przywrócono parafię łacińską).
W latach: 1757-1808 istniał kościół i klasztor reformatów, skasowany przez zaborców (w II połowie w. XIX pozostały po nim już tylko ruiny).  Do 1875 roku teren parafi zamieszkiwali unici, którzy mieli swoje cerkwie m.in. w Kryłowie i Prehoryłem. Zostały one następnie przejęte przez prawosławnych, zaś w roku 1938 zniszczone przez władze polskie. Obecnie na terenie parafii mieszka ok 30 prawosławnych.

    Parafia była dobrze uposażona, a w r. 1635 zostało ono jeszcze zwiększone przez Mikołaja Ostroroga (zobacz akt erekcyjny ówczesnego kościoła farnego). Obecnie przy parafii jest 12 ha ziemi.
    W ramach działalności charytatywnej założono szpital dla ubogich, który funkcjonował jeszcze w w. XIX. 


    Archiwum parafialne zawiera m.in. księgi metrykalne od r. 1820. księgę wizytacji (księgi metrykalne pounickie od r. 1826), księgę zmarłych reformatów od r. 1757.

  Kronika parafialna  (prowadzona od 1946 r.)   Akt erekcji kościoła farnego z 1635 r.   List Ks. Skórskiego do dziedziczki Chrząnowskiej w sprawie budowy obecnego kościoła parafialnego.
Stare dokumenty parafialne Akt donacji z roku 1727 dla parafii rz-kat w Kryłowie  Fragment specyfikacji z 1803 roku

 Historia Kościoła

    Pierwszy kościół rzymskokatolicki w w. XVI zamieniono na zbór kalwiński. Nowy kościół, pw. Najśw. Sakramentu, ukończony w r. 1637 kosztem Ostrorogów. Dwa następne również drewniane, z r. 1695 i ok. 1754-6r. Obecny wzniesiony w latach: 1859-60 z fundacji Anieli z Rzewuskich Chrzanowskiej, konsekrowany w październiku 1860 r., przez bp. Walentego Baranowskiego, uszkodzony w czasie II wojny światowej (m.in. częściowo zniszczono wieże), odnowiony po drugiej wojnie światowej. W r. 1965 wykonano ankrowanie i usunięcie pęknięcia sufitu, w r. 1967 odnowienie wewnątrz. Kolejne odnowienie wnętrza było w r. 1980. 

    Obecny kościół w stylu neogotyckim, murowany z cegły, otynkowany; trzynawowy, z wieżą od frontu, przy prezbiterium zakrystia, przy nawie kruchta. Ołtarz główny neogotycki z 2. poł. w. XIX, z obrazami Matki Boskiej z Dzieciątkiem, barokowym z 1. poł. w. XVIII, w sukience srebrnej rokokowej, oraz św. Wawrzyńca z w. XIX. Dwa ołtarze boczne klasycyzujące z 2. poł. w. XIX: w lewym obrazy św. Józefa i Trójcy Św. w zwieńczeniu, z 1. poł. w. XIX oraz malowane antepedium z przedstawieniem Ucieczki do Egiptu z tegoż czasu; w prawym krucyfiks barokowy z w. XVIII i obraz św. Hieronima z 1. poł. w. XIX oraz antepedium malowane z przedstawieniem św. Stanisława bpa z tegoż czasu. Obrazy o charakterze barokowo-ludowym z 1. poł. w. XIX: 1. św. Franciszka; 2. zakonnika, oba pochodzące zapewne z nieistniejącego kościoła reformatów; 3. św. Stanisława bpa. Rzeźby: 1-2. śś. Jerzego i Floriana, z 1. poł. w. XIX; 3. Chrystusa Frasobliwego ludowa z w. XIX. Płaskorzeźba Stygmatyzacji św. Franciszka z w. XVIII (?). Epitafium marmurowe Anieli z Rzewuskich Chrzanowskiej (zm. w r. 1858), fundatorki kościoła, z herbem Poraj. Ławki nowe, polichromia z r. 1981, na chórze muzycznym 12-głosowe organy z XIX w., chrzcielnica neogotycka. Epitafia zamieszczono w przedsionku (Chrzanowskich, Pohoreckich. Swieżawskich, Rulikowskich, Horodyskich), ambona neogotycka, żeliwna (w. XIX). 
    Cmentarz kościelny otoczony murem z okresu budowy kościoła, z trzema kaplicami w narożach i bramką o cechach klasycystycznych oraz dzwonnicą klasycystyczno-neogotycką w niej 3 dzwony zakupione w r. 1956.

Chcesz wiedzieć więcej o historii Kościoła - kliknij tutaj.

 Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. MB Częstochowskiej, w Górce Zabłociu, przeniesiony z Aleksandrowa k. Biłgoraja, poświęcony, 20 sierpnia 1998 r., przez bpa Mariusza Leszczyńskiego 

2. Kościół filialny w Kosmowie, poświęcony 7 listopada 1999 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę 

3. Kościół filialny w Gołębiu, w budynku dawnej szkoły. 

4. Na cmentarzu katolickim, obok kaplicy murowanej z lat: 1855-9, bezstylowej, nagrobek Józefa Benedykta Chrzanowskiego (zm. w r. 1837), umieszczony na kopcu, żeliwny, w kształcie kolumny zwieńczonej urną. 

5. Na cmentarzu pocerkiewnym dwa nagrobki kamienne: 1. Marianny z Brackowskich Majewskiej (zm. w r. 1788) w kształcie obelisku; 2. ks. Franciszka Teodora Skarskiego (zm. w r. 1851). 

6. Figury przydrożne. Kamienne: 1. Położona przy dawnym rynku. Na postumencie i cokole, pokrytym ornamentem rokokowym, ze spływami wolutowymi po bokach, rzeźba św. Jana Nepomucena z 2. poł. w. XVIII. 2. Położona przy drodze do Szychowic, na szkarpie, przy tzw. cudownym źródle. Rzeźba niezidentyfikowanego świętego z przełomu w. XVIII/XIX, obok drewniana skarbonka ze starymi okuciami. 3. o drewnianej figurze św. Antoniego w Lesie Małkowskim, 4. św. Michała, 5. Św. Mikołaja w Kol. Kryłów 

Cmentarze

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Kryłowie, dawniej także prawosławny, czynny, założony, jako kontynuacja cmentarza przykościelnego, pod koniec w. XVIII lub na początku w. XIX, w kształcie trójkąta prostokątnego o pow. 4, 6 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach 

2. Cmentarz żydowski w Kryłowie, nieczynny 

3. Cmentarz prawosławny w Małków Kol., nieczynny, założony po r. 1875, ogrodzony wałem ziemnym 

4. Cmentarz greckokatolicki w Prehoryłem, nieczynny, założony prawdopodobnie w XVIII w., o pow. 0,3 ha 

5. Cmentarz prawosławny w Kosmowie - całkowicie zaniedbany, położony nad Bugiem w środkowej części wsi.


Księgi metrykalne

Chrztów od r. 1841 
Małżeństw od r. 1859 
Zmarłych od r. 1826 

Lista proboszczów: 

Ks. Adam Jasiński
– w 1635 roku wymieniany w Akcie Erekcji Kościoła Farnego w Kryłowie.

Ks. Paweł Iwicki - w latach 1660 – 1672r.

Ks. Piotrowski - od 1672r.

Ks. Tomasz Józef Zawadzki - do 1717 r.

Ks. Wojciech Onufry Górski - 1717 - 1749r.

Ks. Józef Siekierzyński - 1749 - 1753r.

Ks. Wawrzyniec Wilczyński - 1754 - 1762r

Ks. Franciszek Skórski - od 1805 do 16 listopada 1854r. Pochowany na cmentarzu kryłowskim.

Ks. Antoni Dziaszkowski - wikariusz kryłowski, zarządza po śmierci Ks. Skórskiego parafią do lutego 1855r.

Ks. Mikołaj Garlicki - od 10 lutego do połowy lipca 1855r.

Ks. Jan Garbaczewski - od lipca 1855 do maja 1869r.

Ks. Franciszek Flis - od maja 1869 do maja 1872 r.

Ks. Alipiusz Kałużyński - od 1872 do stycznia 1883r.

Ks. Franciszek Matras - od maja 1883 do lipca 1885r.

Ks. Franciszek Sejdziński – od lipca 1885 do maja 1886r.

Ks. Józef Dębowski - od maja 1886 do października 1909r. Zmarł 11-XI-1909r. Pochowany na cmentarzu kryłowskim.

Ks. Józef Adamczyk - od października1909 do końca 1909r.

Ks. J. Mastalerz - od początku 1910 do czerwca 1910r.

Ks. W. Uleniecki - od czerwca 1910 do czerwca 1911r.

Ks. Piotr Tarkowski - od czerwca 1911 do lipca 1916r.

Ks. Jan Stormke - od lipca 1916 do lipca 1917r.

Ks. Władysław Matuszyński - od lipca 1917 do marca 1919r.

Ks. Jan Szlachetka - od marca 1919r. do końca 1931r.

Ks. F. Szum - I-III-1932r.

Ks. A. Strykowski - III-V -1932r.

Ks. A. Czajkowski - V-23.IX-1932r.

Ks. Kazimierz Mańkowski - rządził parafią od 24-IX-1932 do 10-IV-1936r., kiedy to ustąpił na własną prośbę.

Ks. Aleksander Chawryluk - rządził parafią od IV-1936 do 6-III-1944r

7-III-1944 - 5-IV-1946 parafia bez obsady duszpasterskiej.

Ks. Henryk Kozłowski - od 5 kwietnia 1946 do połowy 1948r.

Ks. Józef Gankowski - od połowy 1948 do czerwca 1951r.

Ks. Longin Ziarko - od czerwca 1951 do czerwca 1952r.

Ks. Jan Chlebicki - od listopada 1952 do 17 lipca 1957r.

Ks. Franciszek Markut - od 18 lipca 1957 do 15 maja 1964r.

Ks.Aleksander Plewik - wikariusz kryłowski, zarządza parafią od 10-II do 26-VII- 1964r.

Ks.Franciszek Cymborski – od 26 lipca 1964 do czerwca 1979r.

Ks. Piotr Miziuła - od 9 lipca 1979 do 1989r.

Ks. Zbigniew Kociołek - od 1989 do 1994r.

Ks. Jan Bojarski - od 1994 do 2007r.

Ks. Stefan Kuk - od 2007r.

Powołania z terenu parafii: 
Ks. Antoni Teofil
Stormke (*1905  + 1970) - spoczywa na cmentarzu w Siedlcach,
ks. Franciszek Buhajczuk 
(*1955  + 2014) - spoczywa na cmentarzu w Nieliszu,
ks. Jan Krzysztof Domański (*1955) - proboszcz par. Konopnica (archidiec. lubelska),
ks. Kazimierz Kiełbania (*1947  + 2018) - spoczywa na cmentarzu w Kryłowie
,
ks. Dariusz Zygmunt Stankiewicz (*1962) - wikariusz par. MBKP Lublin (archidiec. lubelska),
ks. Wiesław Wróbel (*195?) - proboszcz par. Czołki 
(diec. zamojsko - lubaczowska),
ks. Jarosław Przyczyna (* 1969) - proboszcz par. Łaszczówka (diec. zamojsko - lubaczowska).

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne:
- Koła Żywego Różańca,
- Rodziny MB Szkaplerznej,
- Ministranci 

Szkoły istniejące na terenie parafii:
- Gimnazjum Publiczne w Kryłowie,
- Szkoła Podstawowa w Kryłowie,
- Szkoła Podstawowa w Kosmowie,
- Szkoła Podstawowa w Małkowie 

( źródło - http://www.zamosc.opoka.org.pl/  )

Stare dokumenty parafialne:


Okładka z księgi "Rozporządzenia Władzy Diecezjalnej Lubelskiej i Rządowe Królestwa Polskiego w Kościele Kryłowskim z Ambony ogłaszane od roku 1844" Wstęp do kroniki parafialnej
z roku 1946.

Strona tytułowa z Księgi Wizytacji Bpa Skarszewskiego z 1816 roku. Wpis Biskupa Lubelskiego
Ks. Stefana Wyszyńskiego
z czasów wizytacji kanonicznej
w roku 1947.
Odręczny wpis ks. Skórskiego z 1841 roku na okładce Księgi Wizytacji a dotyczący fundacji organów do kryłowskiego kościoła.
Protokół zdawczo-odbiorczy z 1869 r.
Przekazanie archiwum parafialnego przez ustępującego proboszcza ks.Jana Garbaczewskiego obejmującemu parafię ks.Franciszkowi Flisowi. CZ 1.
Protokół zdawczo-odbiorczy z 1869 r.
Przekazanie archiwum parafialnego przez ustępującego proboszcza ks.Jana Garbaczewskiego obejmującemu parafię ks.Franciszkowi Flisowi. CZ 2.
Protokół zdawczo-odbiorczy z 1869 r.
Przekazanie archiwum parafialnego przez ustępującego proboszcza ks.Jana Garbaczewskiego obejmującemu parafię ks.Franciszkowi Flisowi. CZ 3.
"Missale Romanum" ufundowany w 1869 roku do kościoła w Kryłowie przez Jana Świtlickiego i jego żonę
(Jan Świtlicki pochowany jest na kryłowskim cmentarzu).
Po prawej stronie okolicznościowy wpis
w tymże Mszale.

Wykaz poddanych probostwa w 1803 roku z danymi o gruntach.