Akt Erekcji Kościoła Farnego w Kryłowie-1635r

    W dokumencie z wizytacji parafii kryłowskiej przez Bpa. Skarszewskiego w 1816 roku możemy przeczytać akt erekcji z 1635 r. przepisany słowo w słowo z oryginału.

Dokument pozwala nam między innymi poznać nazwiska czterech mieszkańców Kryłowa z tamtego okresu. Poniżej fragmenty tego aktu.


Wypis Erekcji Kościoła Farnego Kryłowskiego słowo w słowo z oryginału z 24 X. 1635.

Mikołay Hrabia Ostrorog Podczaszy Koronny stosuyąc się do ostatniey woli sławney pamięci jmci Pana Władysława Hrabi Ostroroga na Kryłowie, i obiowszy z łaski Nieboszczykowskiey zapisaną sobie Maiętność Kryłowską. Najpierwsze to moie staranie było Kościoł na chwałę miłego Boga według woli Nieboszczykowskiey erigere et dotare .

Który to się za łaską i pomocą Bożą postawiwszy na cześć i na chwałę Nayświętszego Sakramentu Ciała y Krwi Pańskiey iako prawdziwego Boga w tym Przenajświętszym Sakramencie istotnie obecnego założywszy. Tudzież patronom świętych iako to : Nayświętszey Boga Rodzicy Niepokalaney Dziewice Panny Maryii, Mikołaya y Władysława Świętego. Tudzież Barbary świętey, Jacka S-go dałem ten Kościół w opiekę y konferowałem tę Plebanię imci X-iędzu .Adamowi Jasińskiemu upatrzywszy sobie przez te kilka lat które przy mnie strawił. Człowieku wielkiey skromności y kapłańskich wszystkich cnot pełnego. Żeby tu na tym mieyscu in xpiationem im pietatis Horeris , którą żal się Boże przodkowie moi przeciwne niedowiarstwem..... Pana Boga obrazili. Tu mówię na tym miejscu największy cię honor oddawał , Gloria et adoratio Panu Bogu ................

Któremu to kapłanowi z woli ostatniey Nieboszczykowskiey funduię na wychowanie pięćset złotych na Młynach Kryłowskich które aby mu ze dworu wydane były, pierwszą ratę to jest poł trzeciasta złotych na święty Maciej w każdy roku, a drugą ratę na świętą Małgorzatę punktualnie do tego Denimem manipularem omnis grani et seminis z folwarków i ogrodów dworskich. Z ogrodów także dworskich warzywa. Siana sążni sześć, gdzie na dwór kosić będą, i czterech poddanych na Plebańskiey ulicy, iako to: Fedora Mamkę szewca, Hwedka Hrynia , Szymka Piecucha, Jarmula Buchayka .Ogród który przed tym należał do Szpitala za wałem wedle Pańskiego Ogrodu. Przy tym Mensalia iako w innych Miasteczkach zwykły bywać tu funduię po groszu iednemu. Tudzież i do Żydów Kryłowskich, aby i ci insuła im pietute ....................

fundując Księdzu Plebanowi Kryłowskiemu na każdy kwartał ieden funt pieprzu i dwie ćwierci szafranu, Kościołowi zaś na chwałę Bożą sześć kamieni łoju oddawać co rocznie powinni będą. Mieszczanie też wszyscy według zwyczaiu innych miast straż około Kościoła powinni odprawiać także y Cechy według swojej powinności. To wszystko strzymać temu Kościołowi sancte obiecuię y nie tylko potomków moich obowiązuię, ale i wszystkich którym by się na potym ta Maiętność dostała. Jeżeliby nie była wola Boża zostawić ią w rękach moich y potomstwa mego....

.......pozwalam tym wolnego mlewa na młynach Kryłowskich bez miary Księdzu Plebanowi na domową potrzebę. Także y wolny zrąb w lasach Kryłowskich na budynki y opał.”