K o ś c i ó ł     P a r a f i a l n y

               

     Pierwszy kościół katolicki w Kryłowie powstał już w piętnastym wieku (prawdopodobnie po lokacji w 1497 r.),
w 1570 wieku zostaje zmienionye na zbór kalwiński przez Mikołaja Ostroroga. Nowy, murowany kościół, pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu ufundował w 1637 roku Władysław Ostroróg. Pierwszym znanym proboszczem został (po zlikwidowaniu zboru kalwińskiego) w 1635 roku ksiądz A. Jasiński. Kolejny kościół, p.w. Najśw. Ciała. Jezusa Chrystusa, powstał w 1637 i roku (zobacz akt erekcyjny). W 1672 roku kościół ten był już w ruinie. Prof. Górak pisze, iż z braku dzwonnicy dzwony zawieszone były na sochach. Czwarty kościół wzniesiono 1684 roku. Jego fundatorem był Kard. Michał Radziejowski - hrabia na Kryłowie i Radziejowicach. W tym czasie ufundowany został przez Kard. Radziejowskiego obraz MB. Loretańskiej, który do dziś znajduje się w obecnym kościele, w ołtarzu głównym. Piąty kościół ufundował hrabia Józef Jeżewski w latach 1754-1758.
Obecny, szósty już, kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny został wybudowany w roku 1859/60 w stylu neogotyckim. Fundatorką była Aniela z Rzewuskich Chrząnowska. Z czasu budowy obecnego kościoła pochodzi też ogrodzenie z kaplicami oraz dzwonnica.
   Tutejszy odpust ma miejsce co roku w dniu 8 września
.


Krucyfiks z XVIII w. (fot. 2001, Archiwum TRH)    Obraz MB Loretańskiej w ołtarzu głównym (fot. 2001, Archiwum TRH)   
Chrystus Frasobliwy. Rzeźba J. Zagórskiego z 1864r. (fot. H. Gawarecki 1959, neg. 6048 WKZ Lublin)   

   Brama (fot. H. Żurawski 2006)    Jedna z czterech kaplic wokół kościoła (fot. H. Żurawski 2006)

Dzwonnica z kaplicą (fot. H. Żurawski 2006)    Południowa elewacja kościoła (fot. H. Żurawski 2006)    Kaplica procesyjna (fot. H. Żurawski 2006)

    Kolejna kaplica procesyjna (fot. H. Żurawski 2006)    Jeszcze jedno spojrzenie na kościół (fot. H. Żurawski 2006)

W oknach kościoła zamontowane są witraże:

             

W kościele zachowały się epitafia dawnych właścicieli ziemskich (dawniej umieszczone w prezbiterium, obecnie w kruchcie),
których majątki należały do rzymskokatolickiej parafii w Kryłowie, jak też jej proboszczów:

             

         


  Zobacz też Historię Parafii

Zobacz zdjęcia kościoła wykonane nocą

Kronika parafialna