Akt Donacji Kościoła Parafialnego w Kryłowie.

Ciekawym dokumentem historycznym jest Akt donacji właścicieli Kryłowa dla parafii rzymsko-katolickiej. Przytaczamy go z dwu powodów.

1. Potwierdza, że jeszcze w 1727 roku funkcjonował kryłowski zamek.

2. Przybliża nam nie tylko wielkość opłat, ale także nazwy ogrodów, folwarków czy łąk z których te kwoty przeznaczano na utrzymanie kościoła.


Akt Donacji z 1727 roku.

Donacya Pol, Łąk, Ogrodów przez Wielmożną Jmość Panią Urszulę Prażmowską Starościnę Mpczą. Michała Prażmowskiego dziedziców Kryłowa, Kościołowi Farnemu łacińskiemu Roku 1727. dnia 23. Sierpnia co do słowa z oryginału wypisana.

Wiedząc dobrze iż z Przodków i Dziedziców dóbr Kryłowa, a osobliwie od Świętej pamięci Męża i Dobrodzieja moyego, tak wiele razy słysząc iż te grunta, ogrody, pola, łąki niżey specyfikowane także y jarmarczne z dawna w Posesyi Imciów X , Księży Plebanów Kryłowskich bez żadnej turbacji dotąd były, czym ia iako Dziedziczka z Synem moim tożsamo aprobuię i wiecznemi daię, y daruię Kościołowi Kryłowskiemu, y Jmciom X., Plebanom każdemu po sobie następującym, co podpisem ręki moiey, i Syna moiego dla lapszey wiary stwierdzam .


Działo się w Zamku Kryłowskim Roku 1727. dnia 23. Sierpnia.

Urszula Prażmowska Starościna Mpcz. Michał Prażmowski

1. Ćwierć Pola Szpitalszczyzna nazwana . 2 gr . 15

2. Z Folwarków Dwa Turka Mielnika gr. 8

3. Folwark Wachmistrzowski gr. 4

4. Ogród Zacharkowski . 1 gr. 15

5. Ogród Wołowiński . 1 gr. 15

6. Folwarek Kruczkowskiego gr. 4

7. Ćwierć Pola w Konarowie Zł. 5

8. Folwarek Glinszczyn gr. 4

9. Folwarek Biskupskiego gr. 4

10. Łąka Dobraszewska Zł. 1

11. Łąka Buchajowska w Stawiskach . 1

12. Łąka Miszkowska . 1

13. Folwarek do ćwierci pola w Konarowie gr. 4