Aktualności TPKiO

____________________________________________________________________________________________________

H. Żurawski "Przy cudownym źródle w Kolonii Kryłów"    13 kwietnia 2023 r. spod prasy drukarskiej wyszła kolejna książka Henryka Żurawskiego, w której ukazana została historia niezwykłego miejsca, jakim jest sanktuarium św. Mikołaja na Wilczym Uroczysku.

                           

____________________________________________________________________________________________________

H. Żurawski "Akta miasta Kryłowa 1616-1807"   


 
     Ukazała się kolejna książka Henryka Żurawskiego "Akta miasta Kryłowa 1616-1807", wpisująca się w obchody 500-lecia otrzymania przez Kryłów praw miejskich.

                                   

                             

____________________________________________________________________________________________________

Promocja książki "Historia klasztoru OO. Reformatów w Kryłowie"

    W niedzielę, 7 maja 2017 roku, w Zespole Szkół w Kryłowie odbyła się premierowa promocja książki "Historia klasztoru OO Reformatów w Kryłowie" autorstwa Marka Kołcona i Henryka Żurawskiego.
Wydarzenie kulturalne zaszczycili swoją obecnością m.in.: Wójt Gminy Mircze. Marta Małyszek, Przewodniczący Rady Gminy Mircze  Ryszard Wieczorek, dyr. ZS w Kryłowie Jan Baryła, Wicedyrektor ZS w Kryłowie Aleksandra Wieczorek,  Proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Kryłowie ks. Stefan Kuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Mariusz Nagadowski, Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Strzelce Kazimierz Małyska, Właściciel pałacu w Czumowie Marian Pawlak, Administrator Kryłowskiego Portalu Internetowego Tomasz Sobczuk, oraz mieszkańcy Kryłowa.
Spotkanie rozpoczęło się od  powitania wszystkich uczestników przez Pana Dyrektora ZS w Kryłowie. Następnie głos zabrali Pani Wójt, oraz Pan Przewodniczący Rady Gminy, którzy wskazali ile trudu i zaangażowania Autorów trzeba było, by ta książka powstała i jak wartościowe jest to opracowanie.
Obecni na promocji mogli posłuchać interesującego wykładu ubogaconego prezentacją archiwalnych zdjęć, projektów i fotografii tych elementów wyposażenia, które zachowały się w innych miejscach, a pochodzących z kryłowskiego klasztoru.
Wykład i prezentację części materiałów przedstawili Autorzy.
Jak zwykle na takich spotkaniach wywiązała się interesująca dyskusja na temat historii naszej Małej Ojczyzny, a dokładniej kwestii pewnej nazwy miejscowej nieopodal klasztoru i dawnej leśniczówki nieopodal Sanktuarium.
Na spotkaniu można było nabyć książkę, oraz otrzymać pamiątkowy wpis od Autorów.
Jedyne, co może zasmucać, to brak młodzieży, która jeszcze 10 lat temu tak licznie na takie spotkania uczęszczała i interesowała się historią. Cóż, nieobecni mają czego żałować. Jednakże mogą udać się do biblioteki szkolnej i zagłębić się w lekturę tej książki, która może przenieść czytelnika w świat kryłowskich zakonników sprzed ponad dwustu lat.
Nadmienić trzeba, że książka powstała dzięki zaangażowaniu Autorów, ale taże wsparciu Gminy Mircze, Powiatu Hrubieszowskiego, oraz innych osób, które pomogły finansowo w wydaniu tej monografii.
T.S.                                                                                                                                                    Więcej o książce można dowiedzieć się TUTAJ

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć TUTAJ

____________________________________________________________________________________________________

Nowy numer Biuletynu: "Nad Bugiem - Kryłów i okolice".

 
   Informujemy, że ukazał się jedenasty numer naszego pisma . Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

  więcej >>>                                               


____________________________________________________________________________________________________

Nowy numer Biuletynu: "Nad Bugiem - Kryłów i okolice".

 
   Informujemy, że ukazał się dziesiąty numer naszego pisma . Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

  więcej >>>                                               


____________________________________________________________________________________________________

Książka Henryka Żurawskiego: "Dobra Kryłów w XIX i XX wieku".

        
      Po kilku latach pracy, ukazała się kolejna książka Henryka Żurawskiego p.t: "Dobra Kryłów w XIX i XX wieku.

Jak pisze sam Autor: "
Historia Dóbr Kryłów w XIX i XX wieku to główny temat niniejszej pracy. Ze szczegółami opisano historię rodzin Chrząnowskich i Horodyskich, które były właścicielami majątku w tym okresie.
Przywołano akty urodzeń, ślubów i zgonów. Przedstawiono zmiany terytorialne majątku, jak: kupna, wydzielenia, sprzedaże, a w końcowej fazie parcelację całych dóbr.
                                      
Centralnym punktem tego rozdziału i całej publikacji jest przytoczony dosłownie i w całości inwentarz Dóbr Kryłów z 1837 roku. Kompleksowy opis majątku z jego wyceną jednostkową i zbiorową to wyjątkowa lektura, która bardzo dużo mówi o funkcjonowaniu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli dużego przedsiębiorstwa rolnego.
Szczegółowo przybliżono kwestie prawne tamtego okresu, odnoszące się do Dóbr Kryłów, jak: prawo spadkowe, kontrakty przedślubne, funkcjonowanie Rad Familijnych, upoważnienia do działań prawnych, umowy kupna - sprzedaży.
Zamieszczone mapy pokazują zmiany w układzie leśnym, polnym i drogowym.
Opracowanie zawiera informacje o losach rodziny Horodyskich po parcelacji majątku.

Główny temat publikacji, jakim jest historia Dóbr Kryłów w XIX i XX wieku, poprzedza rozdział poświęcony kryłowskiemu majątkowi w jego pierwszych trzech stuleciach,  czyli od początku XVI do końca XVIII wieku.
 


                       
 
Książka w formacie A4.Twarda oprawa, szyta, 192 strony.
Tworzy z poprzednimi publikacjami pewien ciąg. "                                                                                   


____________________________________________________________________________________________________

Nowy numer Biuletynu: "Nad Bugiem - Kryłów i okolice".

 
   Informujemy, że ukazał się dziewiąty numer naszego pisma . Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

  więcej >>>                                               


____________________________________________________________________________________________________

Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w sierpniu 2013 r.

W pierwszych dniach sierpnia 2013 roku członkowie naszego towarzystwa pracowali na cmentarzu żydowskim w Kryłowie.
Przyroda daje o sobie znać na każdym kroku. Cmentarz w wyjątkowo szybkim tempie zarasta akacją.
Prace nasze polegały na oczyszczeniu z akacji części cmentarza, gdzie znajdują się zgromadzone macewy.
W pracach udział wzięli: Marek Kołcon, Kamil Rodzik, Henryk Żurawski.
           


____________________________________________________________________________________________________

Ósmy numer Biuletynu TPKiO już dostępny

 
   Informujemy, że po dłuższej przerwie, spowodwanej pracą nad książką "Cmentarze Kroyłowa i okolic", ukazał się ósmy numer naszego pisma . Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

  więcej >>>                                               ____________________________________________________________________________________________________

Książka Henryka Żurawskiego: "Cmentarze Kryłowa i okolic".
 
    Informujemy, że została wydana druga, po historii kryłowskiej parafii publikacja, która z poprzednią tworzy pewien ciąg opisu bogatej historii naszego terenu. 
Format A4, okładka twarda, książka szyta. Stron 136. 
Jest to historia wszystkich cmentarzy i mogił pojedynczych w terenie, bogato udokumentowana fotograficznie. 
Książkę nabyć będzie można w niedzielę, 2 września 2012 r., na cmentarzu parafialnym w Kryłowie, po Mszy świętej odprawianej jak zawsze, na tydzień przed odpustem.
Spis treści :

1. Wstęp 
2. Wprowadzenie 
2.1 Historia wyznań 
2.2 Historia grzebalnictwa 
2.3 Zmarli w zachowanych źródłach pisanych 
2.4 Zwyczaje pogrzebowe 
3. Mapa cmentarzy i mogił pojedynczych 
4. Cmentarze i mogiły w poszczególnych miejscowościach 
4.1 Kryłów 
4.1.1 Najstarsze kryłowskie cmentarze 
4.1.2 Cmentarz rzymskokatolicki 
4.1.3 Cmentarz żydowski 
4.2 Kolonia Kryłów 
4.2.1 Mogiła z II wojny światowej 
4.3 Prehoryłe 
4.3.1 Cmentarz unicki 
4.4 Cichobórz 
4.4.1 Cmentarz wojenny 
4.4.2 Mogiła żydowska 
4.4.3 Cmentarz rzymskokatolicki 
4.5 Gołębie (Hołubie) 
4.5.1 Kopiec ziemny 
4.5.2 Mogiła zbiorowa 
4.5.3 Cmentarz prawosławny 
4.6 Grafka 
4.6.1 Mogiły z powstania styczniowego 
4.7 Kosmów 


4.7.1 Mogiła z zarazy morowej 
4.7.2 Cmentarz prawosławny 
4.7.3 Mogiła z I wojny światowej 
4.8 Łasków 
4.8.1 Cmentarz prawosławny 
4.9 Małków 
4.9.1 Mogiła z zarazy morowej 
4.9.2 Cmentarz prawosławny 
4.9.3 Mogiła żydowska 
4.9.4 Kapliczka św. Antoniego 
4.10 Smoligów 
4.10.1 Cmentarz z II wojny światowej 
4.10.2 Mogiła z II wojny światowej 
4.11 Szychowice 
4.11.1 Cmentarz unicki 
4.11.2 Cmentarz prawosławny 
5. Kalendarium prac ratunkowych 
6. Zakończenie 
7. Bibliografia 
8. Podziękowania
 
                       
 
                       ____________________________________________________________________________________________________

Kolejny etap prac na cmentarzu żydowskim

W środę 4 lipca 2012 roku członkowie TPKiO uczestniczyli w pracach związanych z przywracaniem dawnego wyglądu na cmentarzu żydowskim w Kryłowie.
Tym razem prace polegały na odkopaniu na terenie Kryłowa pięciu macew i przewiezieniu ich na cmentarz żydowski na ulicy Nadbużnej. Najstarsza z odnalezionych macew pochodzi z 1876 roku.
W pracach udział wzięli: Jarosław Chachuła, Stefan Gancarz, Marek Kołcon, Grażyna i Henryk Żurawscy.


               
                                                                                                                                              (fot. H. Żurawski)
   
 
____________________________________________________________________________________________________

I etap prac na cmentarzu żydowskim w Kryłowie.


W pierwszej połowie listopada prowadzone były prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Kryłowie.
To pierwszy etap prac. Polegał on na oczyszczeniu z akacji i wszelkiego rodzaju zarośli części cmentarza.
Odnalezione na terenie Kryłowa macewy oraz ich fragmenty zostały przewiezione na cmentarz i ustawione prowizorycznie na oczyszczonym terenie.
Tych kilka kamieni pokazuje nam zapomniany świat, który chcemy chociaż trochę przybliżyć.
Celem naszym jest upamiętnienie bytności Żydów w Kryłowie, od początków miasta po tragiczną II wojnę światową.

       

       
W pracach udział wzięli:

Marek Kołcon
Ryszard Wieczorek
Henryk Żurawski

Gorącą herbatą i miłą rozmową raczyła nas Pani Władysława Janusz.

    Pragniemy zainspirować do działania władze samorządowe i środowiska żydowskie i na ich pomoc liczymy.
Zgromadzone macewy i ich fragmenty stanowić będą elementy monumentu.
Prac do wykonania jest jeszcze dużo.

Między innymi:

- utwardzenie drogi prowadzącej na cmentarz,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie alejki prowadzącej do przyszłego pomnika,

- wykonanie tablicy informacyjnej,

- dbanie aby oczyszczona część cmentarza nie zarastała.

                                                                                           Opr. i zdjęcia: Żurawski Henryk

 
 

____________________________________________________________________________________________________


W niedzielę, 14  sierpnia 2011 roku, po raz trzeci w naszej miejscowości odbyły się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa.
Mimo, że wysoki stan wody uniemożliwił wzniesienia "Mostu Przyjaźni", to w dniu imprezy pogoda dopisała i kryłowski rynek zapełnił się ludźmi.
Według organizatorów impreza zgromadziła 8000 uczestników. Gwizadami wieczoru były zespoły "Lady Pank" i "Effect".
Z planem imprezy możemy zapoznać się TUTAJ.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z imprezy:

                   

                   

               

               
fot. H. Żurawski

____________________________________________________________________________________________________


                                                         relacja i zdjęcia z tegorocznego Pikniku >>>
 

____________________________________________________________________________________________________

 


    2 maja członkowie TPKiO przeprowadzili pracę porządkowe na najstarszej części cmentarza w Kryłowie.
Po usunięciu dzikich krzaków, oraz śmieci, ukazały się zabytkowe nagrobki, dotychczas ukrytę przez przyrodę, bądź też zasypane starymi wiankami i zniczami.
Oczyszczono też południową część kopca Horodyskich.
                                                więcej >>>
                                                                                                        

 

____________________________________________________________________________________________________


Siódmy numer "Nad Bugiem" - Kryłów i Okolice.

    Informujemy, że ukazał się najnowszy, marcowy numer naszego pisma . Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.
Do nabycia tradycyjnie w kryłowskiej bibliotece, oraz u Pana Sołtysa.

  więcej >>>                                                                                                                    

____________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy zainteresowanych na zebranie robocze Towarzystwa.

Data: 31 lipiec 2010 (sobota) godz.18:00

Miejsce: świetlica.

____________________________________________________________________________________________________

Promocja książki  „Zamek w Kryłowie” i otwarcie Izby Regionalnej w Kryłowie.Do najważniejszych tegorocznych wydarzeń w życiu Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic z całą pewnością możemy zaliczyć ukazanie się książki poświęconej kryłowskiemu zamkowi.

11 lipca b.r. gościliśmy autorkę tej publikacji Panią Ewę Prusicką-Kołcon na spotkaniu autorskim.Po kilku materiałach mówiących o tej budowli doczekaliśmy się książki poświęconej w całości temu obiektowi.
Na szczególną uwagę zasługują dwa działy z tej publikacji:
- Dzieje zamku i miasta.
- Architektura.
Całość z bardzo bogatym materiałem ikonograficznym. 

Ponadto bardzo dużo zdjęć pokazujących szczegóły ruin, na co zwykły turysta często nie zwraca uwagi a są bardzo istotne dla pogłębienia tematu.
Na ubiegłorocznym EDD mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu Pani Ewy na temat zamku.
To był przedsmak tego co możemy teraz obejrzeć i przeczytać.
Jak mówi Pani Ewa ta publikacja to krok dający podstawy do dalszych prac, w tym badań archeologicznych.

To wydarzenie wpisane było w program III Pikniku Historycznego, podobnie jak otwarcie Izby Regionalnej.

Promocja książki odbyła się w świetlicy, którą po generalnym remoncie oddano do użytku.

Jedno z pomieszczeń przeznaczono pod potrzeby naszego Towarzystwa. W nim zlokalizowano wspomnianą Izbę, gdzie zgromadzono przeróżne przedmioty codziennego użytku z dawnych lat.

       ____________________________________________________________________________________________________

Szósty numer "Nad Bugiem" - Kryłów i Okolice.

    Informujemy, że ukazał się najnowszy, marcowy numer naszego pisma . Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.
Do nabycia tradycyjnie w kryłowskiej bibliotece, oraz u Pana Sołtysa.

  więcej >>>                                                                                                                    

____________________________________________________________________________________________________

Piąty numer "Nad Bugiem" - Kryłów i Okolice.

    Od soboty (16 stycznia 2010) można nabyć w Kryłowie piąty już z kolei, grudniowy numer biuletynu naszego Towarzystwa.

  więcej >>>                                                                                                                    

____________________________________________________________________________________________________

Nasz kalendarz na 2010 rok
Kalendarz TPKiO 2010     Informujemy, że został wydany kalendarz na rok 2010. Tym razem  nasze Towarzystwo wydało kalendarz wspólnie z Urzędem Gminy Mircze. Zdjęcia, opracowanie graficzne i transport leżały po stronie TPKiO, natomiast Urząd Gminy Mircze pokrył koszty druku kalendarza. W tym miejscu należą się podziękowania Panu Lechowi Szopińskiemu - wójtowi Gminy Mircze - za zaangażowanie w realizacji tego projektu.
   Motywem kalendarza są pikniki historyczne organizowane od przeszło dwóch lat w Kryłowie. Mamy nadzieję, że wyspa zamkowa na długie lata stanie się miejscem spotkań z historią. Tegoroczny kalendarz jest w formacie B2, a więc większym niż poprzednie.

____________________________________________________________________________________________________

Promocja książki "Historia parafii rzymskokatolickiej w Kryłowie"

    20 września 2009 r., w Zespole Szkół w Kryłowie odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa. Początek o godz. 12:30 (więcej na stronie głównej krylow.info.).

    Równocześnie odbędzie się promocja ksążki Henryka Żurawskiego: "Historia parafii rzymskokatolickiej w Kryłowie".
Podczas promocji będzie można nabyć książkę, która jest wspaniałą publikacją wydaną z racji 150-lecia kościoła parafialnego, ukazującą wspaniałą historię miejscowej, ponad pół tysiąca lat liczącej, parafii rzymskokatolickiej.

 Przedmowa
 

Monografia parafii autorstwa Pana Henryka Żurawskiego jest wspaniałym prezentem na jubileusz 150–lecia budowy kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kryłowie. Zawiera szczegółowy opis faktów i wydarzeń związanych z Kryłowem i miejscowościami, które przez pięć wieków tworzyły, bądź tworzą obecnie parafię. W XVIII wieku swoim obszarem sięgała od Hrubieszowa po Tyszowce, Nabróż, Oszczów i Uhrynów.

Przedstawione opracowanie w formie kalendarium zostało wzbogacone kopiami dokumentów oraz zdjęciami w wykonaniu autora, tworząc ciekawy album. Chronologiczny układ pozwala w szybki sposób odnaleźć interesujący nas okres z dziejów parafii i miejscowości. Publikacja zawiera wiele fragmentów tekstów źródłowych, które wyróżnione są kursywą.

Autor nie komentuje i nie ocenia, tylko w sposób rzeczowy i obiektywny przedstawia materiał zebrany w trakcie poszukiwań archiwalnych.

Lektura książki Pana Henryka Żurawskiego uświadamia, że parafia to nie tylko świątynia, to również historia ludzi z całym bogatym życiem kulturowym. Ludzi, którzy tutaj żyli, pracowali, modlili się, a gdy przyszła potrzeba przelewali swoją krew w obronie Ojczyzny.

Zapewne książka ta spotka się z życzliwym odbiorem czytelników starszego i młodszego pokolenia. Dla jednych będzie ona źródłem wspomnień, dla drugich zaś cennym materiałem edukacyjnym.

 

                                                                                              Ryszard Wieczorek    

Wstęp


Wyjątkowo bogata i złożona przeszłość Kryłowa i sąsiednich miejscowości zasługuje na obszerniejsze opracowanie. Przypadający w tym roku jubileusz 150-lecia kościoła parafii rzymsko-katolickiej w Kryłowie stał się okazją do podjęcia pracy nad swego rodzaju monografią parafii. To tylko jeden z wielu ciekawych tematów, dotyczących naszego terenu.

 Opracowanie to w formie kalendarium przedstawia dzieje parafii na przestrzeni ostatnich 500 lat.

W pracy tej znajdziecie Państwo informacje dotyczące historii parafii, przeplatane danymi z różnych dziedzin życia parafian na tle wydarzeń o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale i światowym.

Tak więc opracowanie zawiera:

- Historię parafii z jej zmianami terytorialnymi.

- Historię kolejnych kościołów, ich budowę i przeprowadzane remonty.

- Dane o przynależności administracyjnej Kryłowa w kolejnych wiekach.

- Informacje o właścicielach Kryłowa i okolicznych majątków, którzy zapisali się w historii jako kollatorzy i dobrodzieje parafii. A były to postacie zaliczane w swoich czasach do najważniejszych w państwie, jak: Tęczyńscy, Ostrorogowie, Radziejowscy, Prażmowscy, Wiśniowieccy czy Jeżewscy. W czasach zaborów, gdy najważniejszym zadaniem było zachowanie polskości, o kościół kryłowski dbali: Chrzanowscy, Świeżawscy, Rulikowscy, Pohoreccy i Horodyscy.

- Opis wydarzeń historycznych związanych z Kryłowem, jak reformacja, potop szwedzki, rozbiory Polski, wojny napoleońskie, powstanie Księstwa Warszawskiego, powstania narodowe, pierwsza wojna światowa, wojna polsko-bolszewicka, wreszcie druga wojna światowa, która była najtragiczniejszym okresem w historii parafii.

- Opis wydarzeń historycznych w odniesieniu do kościoła wschodniego, jak: unia religijna, kasata unii, ukaz tolerancyjny, burzenie prawosławnych cerkwi po wysiedlenie Ukraińców

z naszego terenu.

- Historię założenia klasztoru OO Reformatów.

- Charakterystykę gospodarczą parafii na przestrzeni wieków, z ukazaniem uposażenia plebana, wyposażenia kolejnych świątyń, stanu zabudowań gospodarczych itp..

- Wykaz wizytacji biskupich.

- Listę proboszczów kryłowskich z ostatnich 400 lat.

- Wykaz wikariuszy, organistów, kościelnych, grabarzy.

- Wykaz powołań kapłańskich i zakonnych z terenu naszej parafii.

- Skrótową historię cmentarzy na terenie parafii.

- Wzmiankowanie o krzyżach, kapliczkach i figurach.

- Materiał kartograficzny i ikonograficzny w postaci skanów i fotokopii dokumentów źródłowych, dotyczących parafii.

 

Drugą część opracowania stanowi album fotografii, ukazujący kryłowską świątynię z jej zabytkami, cmentarz parafialny, kościół filialny w Górce-Zabłociu, kaplice w Gołębiu i Kosmowie oraz kościół w Cichobórzu. Dopełnieniem albumu są zdjęcia z uroczystości parafialnych, jak: procesja Bożego Ciała, dożynkowa i do Świętego Mikołaja.

 

Opracowanie powstało w oparciu o bogaty materiał źródłowy, zgromadzony w archiwach oraz literaturę.

- W Bibliotece Akademii Umiejętności i PAN w Krakowie znajduje się rękopis Ks. Wadowskiego o wizytacjach biskupich.

- Archiwum Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie posiada zbiór dokumentów Parafii Kryłów

z lat 1823-1937.

- W Archiwum Państwowym w Zamościu znajduje się Hipoteka Dóbr Kryłów.

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu posiada dokumentację konserwatorską obiektów z terenu parafii kryłowskiej.

- Archiwum parafialne w Kryłowie zawiera księgi metrykalne od 1826 roku,

list ks. Skórskiego z 1848 roku, dotyczący wystawienia obecnej świątyni, księgę wizytacji biskupiej z 1816 roku, księgę Liber conversorum, kronikę parafialną prowadzoną od 1946 roku, księgę wizytacji biskupich oraz księgę gospodarczą parafii.

Kwerendą objęto Archiwum Państwowe w Lublinie oraz Archiwum Dekanalne

w Hrubieszowie i Archiwum Diecezjalne w Zamościu.

Literatura dotycząca przedmiotu przedstawiona została w Bibliografii.

Wizje lokalne pozwoliły na poznanie wielu ciekawych elementów świątyń, cmentarzy, kapliczek, figur i krzyży na opisanym terenie.

Niezwykle cenne okazały się spotkania z najstarszymi mieszkańcami parafii. Rozmowy z nimi wprowadzają  w świat odległy, zapomniany, niemal bajeczny.

Wyjątkowych przeżyć dostarczyły wyjazdy „za Bug” do miejscowości, które do 1772 roku wchodziły w skład naszej parafii. Wizją terenową objąłem: Michale, Leżnicę, Mrozowicze, Wołczek i Krzeczów.

Mam nadzieję, że przedstawiona historia, załączone fotokopie dokumentów

oraz zdjęcia w albumie poszerzą Państwa wiedzę o naszej „Małej Ojczyźnie”.

                                                                                                                                                   Autor

                      

____________________________________________________________________________________________________

II Piknik Historyczny
    W niedzielę, 28 czerwca 2009 r odbył się w Kryłowie II Piknik Historyczny, który wraz z Wójtem Gm. Mircze i Gminnym Ośrodkiem Kultury współorganizowało nasze Towarzystwo.

Więcej o imprezie dowiedzieć się można TUTAJ.
____________________________________________________________________________________________________

Nowy numer Biuletynu TPKiO
 
    Dostępny jest nowy numer biuletynu  "Nad Bugiem - Kryłów i Okolice". Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

____________________________________________________________________________________________________

Kalendarz TPKiO na 2009 r

Jak co roku nasze Towarzystwo wydało kalendarz naścienny. Tegoroczny poświęcony jest kryłowskiemu kościołowi parafalnemu, który w roku 2009 obchodzi 150 - lecie konsekracji.
więcej >>>


____________________________________________________________________________________________________

Zebranie

W dniu 12 października (niedziela), o godz. 14:00,  w Zespole Szkół w Kryłowie odbędzie się kolejne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic.
Jest kilka tematów, które należy przedyskutować i ustalić tok dalszych działań.:

1. Utrzymanie porządku na wyspie zamkowej.
2. Koszenie całego podwórza zamkowego.
3. Podjęcie działań w celu postawienia nowej drewnianej wiaty na zamku.
4. Przyjęcie wstępnych ustaleń co do przyszłorocznego pikniku.
5. Uzgodnienie na przyszłość patronatu nad grobami zasłużonych dla Kryłowa, których groby dziś są zapomniane.
6. Przyjęcie stanowiska odnośnie zorganizowania konferencji z historii parafii z okazji 150-lecia kościoła.
7.Tematy zgłaszane na bieżąco.

Szczególnie gorąco pragniemy zaprosić członków OSP.

____________________________________________________________________________________________________

Nowy numer Biuletynu TPKiO

Miło nam poinformować o wydaniu kolejnego numeru naszego biuletynu  "Nad Bugiem - Kryłów
i Okolice".
więcej >>>

____________________________________________________________________________________________________

Gablota informacyjna TPKiO 

Informujemy, że przy kościele parafialnym w Kryłowie została umieszczona tablica informacyjna, na której zamieszczane są informacje o działalności naszego Towarzystwa.

   

____________________________________________________________________________________________________

I Piknik Historyczny "Kryłów nad Bugiem" A. D. 2008.

    W dniu 8 czerwca 2008 roku odbyła się w/w impreza plenerowa w Kryłowie pod patronatem Wójta Gminy Mircze, Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic oraz  Zespołu Szkół w Kryłowie.        
                                                                                                                                                                                     
Czytaj więcej  >>>

____________________________________________________________________________________________________

Ruiny zamku w Kryłowie wśród laureatów plebiscytu „7 atrakcji Zamojszczyzny”

8 maja 2008 roku o godzinie 17 w Sali Koncertowej Muzeum Zamojskiego odbyła się oficjalna uroczystość podczas której wręczono honorowe godła zarządcom obiektów (miejsc), które znalazły się w pierwszej siódemce.
Ruiny zamku w Kryłowie zgłoszone przez naszego kolegę Dominika Warchała zajęły 5 miejsce.
Inicjatorem przeprowadzenia plebiscytu było Koło Przewodników Terenowych PTTK w Zamościu.

Powołano kapitułę plebiscytu w składzie:

  1. Andrzej Kędziora - dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu

  2. Teresa Madej - z-ca red. naczelnego Zamość onLine, przewodnik turystyczny

  3. Andrzej Urbański - dyrektor Muzeum Zamojskiego, przewodnik turystyczny

  4. Zdzisław Kotuła - długoletni dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, przewodnik turystyczny

  5. Robert Kowalski - historyk, przewodnik turystyczny.

Za Zamojszczyznę w plebiscycie uznano obszar przyjęty w potocznym rozumieniu ( dawne woj. zamojskie). Za atrakcję przyjęto obiekt lub miejsce wyróżniające się ze względu na wartość kulturową, historyczną, artystyczną oraz niepowtarzalność. Nie był istotny wiek powstania obiektu, jego funkcja czy wielkość. Atrakcją mógł być także wytwór natury o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych. Wśród zgłoszonych znalazły się obiekty lub miejsca godne uwagi turystów odwiedzających Zamojszczyznę.

Poniżej „7 atrakcji Zamojszczyzny”:

1. Kościół "na wodzie" w Zwierzyńcu.

2. Stare miasto w Zamościu.

3. Cerkiew w Hrubieszowie.

4. Pomnik przyrody - jałowiec w Bełżcu.

5. Ruiny zamku w Kryłowie z wyspą.

6. Rezerwat "Nad Tanwią".

7. Sanktuarium w Krasnobrodzie.

Godła wręczał Pan Andrzej Kędziora.
Godło „Ruiny zamku w Kryłowie jedną z 7 atrakcji Zamojszczyzny” odebrał Wójt Gminy Mircze Pan Lech Szopiński.
Bardzo miłą niespodzianką było otrzymanie od dyrektora Muzeum Zamojskiego Pana Andrzeja Urbańskiego albumu „Ginące piękno”, który zasili zbiory biblioteki w Kryłowie.
Jak zapewniają organizatorzy plebiscytu planowane jest wydanie przewodnika w którym znajdą się zgłoszone obiekty. Wydawnictwo ma być bogato zilustrowane.

     

   

Kryłów reprezentowali: Lech Szopiński, Dominik Warchał, Ryszard Wieczorek i Henryk Żurawski.
(fot. i relacja H. Żurawski)

____________________________________________________________________________________________________

Nowy numer Biuletynu TPKiO
Miło nam poinformować o wydaniu kolejnego numeru naszego biuletynu  "Nad Bugiem - Kryłów
i Okolice". Można go będzie nabyć w Kryłowie od dnia 16 marca 2008 r.
więcej >>>

_____________________________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ TOWARZYSTWA W ROKU 2007:

Plan działań na 2007 rok nakreśliliśmy podczas naszego spotkania w grudniu 2006 roku.
Inne, tam nie wymienione pojawiały się w ciągu minionego roku.
Poniżej chciałbym wymienić zadania, które wykonaliśmy i te których realizację rozpoczęliśmy.

1.Zbieranie pamiątek historii w formie dokumentów, zdjęć, wspomnień.
W tej dziedzinie idzie nam dosyć dobrze, szczególnie jeśli chodzi o stare zdjęcia.
Nasza kolekcja (elektroniczna) liczy kilkaset zdjęć i cały czas otrzymujemy kolejne.
Pan Ryszard Wieczorek robi to skutecznie i co ważne stara się pozyskać jak najwięcej informacji o osobach uwiecznionych na fotografiach.
Trzeba tutaj podkreślić duże zaangażowanie mieszkańców Kryłowa , okolicznych miejscowości i wszystkich, którzy od lat mieszkają poza naszym terenem.
To oni udostępniają nam bardzo chętnie te materiały.
Trzeba tylko do nich dotrzeć.

2.Organizowanie spotkań.
Pierwsze spotkanie zorganizowane w rocznicę „Niedzieli Palmowej” 25 marca 2007 roku
w Zespole Szkół było połączone z pokazem starych zdjęć.
Prezentację przygotowali Aleksandra i Ryszard Wieczorek. Spotkanie pokazało jak bogatą wiedzę historyczną mają starsi mieszkańcy .
To była najlepsza lekcja historii.
Dzięki obecności starszych mieszkańców poznaliśmy wiele zapomnianych wątków z historii naszej osady.
16 kwietnia nastąpiło otwarcie wystawy „Cmentarze Pogranicza”, połączonej z naszą wystawą „Cmentarze Kryłowa i okolic”.
Gościliśmy autorów wystawy z Towarzystwa dla Natury i Człowieka z Lublina.
Chcieliśmy tą wystawą przybliżyć problematykę cmentarzy w naszej okolicy, których jest kilka i są w większości zaniedbane.
Nasza część wystawy była eksponowana w późniejszym okresie w GOK w Mirczu.

3.Uczestnictwo w spotkaniach, obozach i szkoleniach.
W sumie braliśmy udział w czterech formach tego typu .
Były to obozy szkoleniowe-porządkowe w Woli Uhruskiej, Husynnym, Lublinie
oraz Konferencja Międzynarodowa w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.
Wszystkie dotyczyły tej samej problematyki czyli ratowania cmentarzy.

4.Uporządkowanie otoczenia wokół zamku.
Do najważniejszych zadań w tym zakresie należało odkrzaczenie ruin.
Prace realizowane przez Panów Mateusza i Marka Przystupińskich przez całą ubiegłą zimę przyniosły oczekiwany efekt.
W grudniu ponownie Panowie przystąpili do pracy. Wycięto wszystkie odrosty i prace objęły kolejne obszary wyspy.

5.Porządkowanie opuszczonych grobów na naszym cmentarzu.
Początki cmentarza sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Mamy bardzo dużo nagrobków,
zarówno katolickich jak i prawosławnych, którymi nikt się nie zajmował. Stąd bardzo często ginęły w gęstych zaroślach .
Odsłonięcie ich pozwoliło na ukazanie bogactwa form artystycznych zawartych w nagrobkach oraz treści historycznych,
które zawarte są w inskrypcjach nagrobnych.
Ponadto odsłonięcie tych nagrobków pozwoli nam wykonać pełną dokumentację fotograficzną, którą planujemy na rok bieżący.
Te prace mogły być wykonane jesienią 2007 roku dzięki zaangażowaniu Panów :
Wójta Gminy Mircze, Kierownika Urzędu Pracy w Hrubieszowie oraz Sołtysa Kryłowa.
Prace porządkowe na cmentarzu wykonali Panowie Jarosław Chachuła i Mateusz Przystupiński.

Ruszyły prace porządkowe na cmentarzu w Kosmowie. W tym mamy pełną pomoc Pana Franciszka Pawlaka, który pełni funkcję sołtysa w Kosmowie.

6.Promowanie Kryłowa i okolic oraz idei naszego Towarzystwa.
W te działania włączona jest już spora grupa osób.
Czynimy to na kilka sposobów.
- Prowadzenie portalu internetowego Kryłowa przez Pana Tomasza Sobczuka.
Robi to fachowo i z wielką pasją. Dzięki temu mamy systematycznie i profesjonalnie
dostarczone informacje bieżące i z naszej historii.
Wspomnę przy tej okazji o forum, które jest bardzo istotnym elementem tych działań.
- Wydawanie kalendarza. Pierwszy na 2007 rok spełnił oczekiwania.
Pokazał jak duże jest zainteresowanie na tego typu publikacje.
Drugi z kolei na 2008 rok jest kontynuacją tych działań
i wpisuje się w dalsze promowanie naszego Towarzystwa.
- Publikowanie naszego pisma „Nad Bugiem – Kryłów i Okolice”.
Ukazał się pierwszy numer, w przygotowaniu kolejny.
Tą formą przekazu docieramy do tych, którzy wolą tradycyjnie podaną informację.
Mamy ambicje aby to pismo było profesjonalnym źródłem informacji historycznej naszej „Małej Ojczyzny”.
- Udział Pana Ryszarda Wieczorka w audycji radiowej Katolickiego Radia Zamość
w dniu 6grudnia 2007 roku, którą cyklicznie prowadzi Pan Lesław Flaga.
Godzinna audycja z cyklu Skarby Zamojszczyzny poświęcona była naszym terenom.
Słuchacze tego radia mogli usłyszeć o naszej bogatej historii, ale także o działaniach naszego
Towarzystwa.
- Przy promowaniu należy wspomnieć o Pani Marii Szpytma, na której spoczywa ciężar dystrybucji naszych materiałów.

7.Współpraca z instytucjami.
Bardzo dobrze układa się nam współpraca z Dyrekcją Zespołu Szkół w Kryłowie: Panami Janem Baryłą i Dariuszem Druzicem
a także nauczycielką historii w tej szkole Panią Aleksandrą Wieczorek i Panią Marią Szpytma, która prowadzi bibliotekę.
Duże zaangażowanie wykazują księża naszej parafii, szczególnie jeśli chodzi o prace związane z badaniem historii naszego kościoła.
Współpracujemy także z proboszczem parafii prawosławnej w Hrubieszowie.
Należy wymienić także Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina.
Mamy pełne zrozumienie dla naszych działań ze strony Władz Gminy Mircze oraz GOK
i tutaj widzimy duże szanse. Liczymy na pomoc w realizacji naszych celów.Podsumowując.
Z całą pewnością można było w minionym roku zrobić więcej.
Zadania na rok bieżący mamy nakreślone.
Oczywiście jesteśmy otwarci na inne propozycje.
Czekamy na większe zaangażowanie, szczególnie ze strony młodzieży.
Po frekwencji na spotkaniach oraz po obserwacji naszego forum wiemy,
że zainteresowanie naszymi działaniami jest duże.
Zachęcam do czynnego udziału w realizacji zamierzonych zadań.


W imieniu TPKiO        
Henryk Żurawski         

____________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że zebranie Towarzystwa odbędzie się 16.XII.2006 (niedziela) o godz.12.30 w budynku Zespołu Szkół w Kryłowie.

W programie między innymi :
-sprawozdanie z wykonanych zadań, nakreślonych na spotkaniu w grudniu ubiegłego roku,
-określenie zadań do wykonania w roku przyszłym,
-zadania do wykonania w następnej kolejności,
-ciąg dalszy dyskusji nad rejestracją Towarzystwa,
-tematy wolne.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

____________________________________________________________________________________________________

 

     Po raz kolejny staraniem Henryka Żurawskiego wydany został kryłowski kalendarz naścienny wydawany i rozpowszechniany przez nasze Towarzystwo.
Zeszłoroczny kalendarz cieszył się niesamowicie ciepłym przyjęciem i nakład "roszszedł się jak ciepłe bułeczki".
Tegoroczny kalendarz poświęcony jest w całości kryłowskim ruinom zamku na wyspie, który dzięki wytrwałej  pracy mieszkańca Kryłowa - Mateusza Przystupińskiego - udało się odchwaścić i odkrzaczyć, a tym samym zaprezentować w całej okazałości.

Już niebawem  kalendarz będzie można nabyć w kryłowskich sklepach w cenie 5 zł.

____________________________________________________________________________________________________           We wrześniu 2007 r. został wydany pierwszy numer naszego biuletynu "Nad Bugiem - Kryłów i Okolice". Jest on wydany z myślą o tych, którzy nie korzystają z internetu, lecz z tradycyjnych środków przekazu. 
więcej >>>

____________________________________________________________________________________________________

     

    W dniu 15 kwietnia 2007 r, o godz. 13:30 odbyło się otwarcie wystawy "Cmentarze Pogranicza" przygotowane przez Stowarzyszenie dla natury i człowieka z Lublina we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Kryłowa i Okolic, oraz Zespołem Szkół w Kryłowie. Dodatkowo wystawa wzbogacona jest o zdjęcia naszych cmentarzy - "Cmentarze Kryłowa i Okolic".
Jako przedstawiciele Towarzystwa dla Natury i Człowieka przybyli Pani Agnieszka Szokaluk i Pan Krzysztof Gorczyca.Przybył również jako gość Pan Jacek Fuchs z GOK Hrubieszów z/s w Wołajowicach. Pan Krzysztof powiedział  o przesłaniu wystawy, jak też jej odbioru w innych miejscowościach. Następnie głos zabrał Pan Henryk Żurawski, który przygotował część wystawy "Cmentarze Kryłowa i Okolic". Po Panu Henryku głos zabrał Pan Ryszard Wieczorek, który jak zwykle ciekawie opowiadał o historii naszej "Małej Ojczyzny".
W tym miesjcu składamy najserdeczniejsze podziękowania dla przybyłych Gości, dla Dyrekcji ZS w Kryłowie za tradycyjną już gościnność, dla Prelegentów, jak też wszystkich przybyłych, bez których wydarzenie to by się nie odbyło.
Miejmy nadzieję, iż ta wystawa zainspiruje do prac porządkowych i renowacyjnych przedstawionych cmentarzy, które znajdują się na naszym terenie.

Wystawa potrwa do 30 kwietnia.

           

____________________________________________________________________________________________________

    W dniu 25 marca 2007 r odbyły się uroczystości z okazji 62 rocznicy "Niedzieli Palmowej 1945" z

Zobacz relację >>>

___________________________________________________________________________________________________

    W dniu 3 grudnia 2006 r, w budynku Zespołu Szkół w Kryłowie, odbyło się zebranie organizacyjne , na którym , dyskusje nad projektem statutu, określenie formy prawnej, oraz rozważane były kierunki dalszych działań.
W zebraniu uczestniczyło 28 osób.
Poniżej zdjęcia Uczestników zebrania:

                   

 
Następne spotkanie, na którym odbędzie się głosowanie nad ostateczną wersją Statutu, oraz zostaną przeprowadzone wybory władz odbędzie się w połowie stycznia, a o dacie poinformujemy na stronie krylow.info, na forum dyskusyjnym, oraz poprzez plakaty w Kryłowie.
 
 
Bieżące kwestie omawiamy również na naszym FORUM