CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĄDEK WSCHODNI W KRYŁOWIE


 


Historia Obrządku  Wschodniego w Kryłowie

Cerkiew Św. Dymitra

Burzenie kryłowskiej i prehorylskiej cerkwi
 w 1938 r

70-ta rocznica burzenia cerkwi prawosławnych

Kraina cerkiewnych kopuł - cerkwie prawosławne z naszego terenu w 1908 r

Prześladowanie prawosławnych w II RP

Obrządek unicki na naszym terenie

Obrządek wschodni dzisiaj

Nieistniejąca cerkiew w Małkowie

Święto Jordanu w Kryłowie w 1942 r.

Księga wypominkowa z 1741 r.

 

W Kryłowie jeszcze kilkadziesiąt lat temu zgodnie żyli starozakonni, wyznawcy katolicyzmu, prawosławia (a wcześniej unici).
Posiadali swoje świątynie, cmentarze...
Ten zakątek naszego portalu niech będzie znakiem pamięci o nich...


       Cerkiew Św. Dymitra (do 1913 w Kryłowie)