Najstarsze kryłowskie domyPoniżej przedstawiamy wybrane, najstarsze kryłowskie domy.

Większość budowana była w okresie międzywojennym.
Są też takie, które pamiętają początki ubiegłego stulecia.
Z roku na rok tych domów jest coraz mniej.
Do historii odeszły domy kryte strzechą.
Warto przyjrzeć się tym, które jeszcze stoją
aby zobaczyć ich różnorodność architektoniczną.

          

       

     

   
(fot. H. Żurawski)