Ppłk. Bogdan Wronowski odchodzi na emeryturę:    Uroczystą sesją Rady Gminy Mircze rozpoczęły się obchody 89 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sesja odbyła się w budynku Gimnazjum w Mirczu. Rozpoczęła się o godz. 9.00 a wzięli w niej udział także zaproszeni goście, w tym ppłk SG Bogdan Wronowski pełniący funkcję komendanta Straży Granicznej w Kryłowie.
W związku z przejściem na emeryturę ppłk Bogdan Wronowski otrzymał podziękowania za wieloletnią współpracę z samorządem gminy Mircze, za duży wkład i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.
Podziękowania w imieniu Rady Gminy i Zarządu Gminy składali Panowie Wiesław Filański i mgr Lech Szopiński.

Do podziękowań dla ppłk Bogdana Wronowskiego dołączamy się i my

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic.
<<< Powrót