SPOTKANIE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH W KRYŁOWIE

Towarzystwo dla Natury i Człowieka Lublin, 04.03.2009

ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin
tel./fax 081-743-71-04
oikos@ekolublin.pl

KRS: 0000214186

    W ramach realizacji projektu „Natura popłaca” zapraszamy na spotkanie na temat możliwości i warunków uzyskania płatności w ramach programów rolnośrodowiskowych. Spotkanie umożliwi rolnikom uzyskanie szczegółowych informacji oraz indywidualnych konsultacji na temat dostępnych aktualnie dopłat i możliwości wdrożenia związanych z nimi pakietów w gospodarstwie. Program Rolnośrodowiskowy stanowi dodatkowe źródło wsparcia dla rolnictwa, szczególnie atrakcyjne dla gospodarstw znajdujących się w obrębie obszarów Natura 2000 i znajdujących się na obszarach cennych przyrodniczo (pakiety przyrodnicze programu rolno-środowiskowego na lata 2007-2013).

    Podczas spotkania przewidziane są dwie prezentacje multimedialne prowadzone przez doradcę rolnośrodowiskowego (zakres to głównie dostępne programy rolnośrodowiskowe) oraz specjalistę przyrodnika (zakres - wartości przyrodnicze i krajobrazowe danego obszaru i możliwość wykorzystania ich w doborze odpowiednich pakietów), oraz możliwość indywidualnych konsultacji szczególnie dotyczących pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013, skierowanych do właścicieli gospodarstw znajdujących się w obrębie obszarów Natura 2000 i znajdujących się na obszarach cennych przyrodniczo.


Prowadzący: pani Teresa Chmiel, Kierownik Zespołu Ekologii i Ochrony Środowiska Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Oddział w Sitnie oraz pan Janusz Wójciak, ekspert przyrodniczy


godz. 11:00, 20.III (piątek),

Zespół Szkół w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 4

Łączny czas trwania to około 1,5 h.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.