Współtworzący stronę:

 

    Ta strona nigdy by nie zaistniała, gdyby nie praca wielu osób, które zadały sobie trud napisania artykułu, czy też odnalezienia materiałów, które wzbogaciły by zasoby portalu.
Równie ważna jest pomoc merytoryczna, jak też pomoc w dotarciu do materiałów archiwalnych.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączają się we współtworzenie  Kryłowskiego Portalu Internetowego. Dzięki
właśnie Wam każdy internauta może czerpać z tego źródła.

Imiennie pragnę podziękować takim Osobom, jak:

 Henryk Żurawski (Prezes TPKiO - artykuły, zdjęcia, bieżące informacje)
 
Ryszard Wieczorek (Sołtys Kryłowa - artykuły, pomoc merytoryczna)
Ks. Stefan Kuk (Proboszcz Kryłowski - udostępnienie archiwaliów parafialnych)
Marek Kołcon ( materiały, pomoc merytoryczna)
 Maria Szpytma (pomoc merytoryczna, materiały)
 Władysława Janusz (pomoc merytoryczna, artykuły)
Józef Niedźwiedź (pomoc merytoryczna, materiały)
Robert Horbaczewski (artykuły)
 Dominik Warchał (v-ce admin forum, zdjęcia)
 Aleksandra Wieczorek (artykuły, pomoc merytoryczna)
Agnieszka Szykuła (artykuły)
 Grażyna Żurawska ( pomoc w przygotowaniu artykułów, opisów, zdjęć)
Janusz Napiórkowski ( pomoc w przygotowaniu artykułów, zdjęcia)
Maria Głowniak (skany starych dokumentów)
 

Wazdar (pomoc merytoryczna)
 
Jerzy Gutowski (materiały, zdjęcia)
 
Tomasz  Pempko (materiały, pomoc merytoryczna, zdjęcia)
 
Anna Druzic (materiały, zdjęcia)
 Janusz Szpytma (zdjęcia)
 Jerzy Mazurek (zdjęcia)
 Przemysław Kołtoniuk (materiały, artykuły, zdjęcia)
 
Marcin Wawrusiewicz (zdjęcia)
 Norbert Niemczuk (zdjęcia)
Magdalena Demendecka (zdjęcia)
Feliksa Kapluk (zdjęcia)
Józef Kłos (zdjęcia)
Łukasz Krawczyk (wizualizacje)

oraz wszystkim, których nie wymieniłem imiennie, a przyłożyli ręki do tego, byśmy mogli czerpać ze źródeł.

Prócz prac autorskich w/w Osób, czerpiemy także z różnych publikacji, jak też innych stron internetowych za zgodą i wskazaniem ich Autorów.
Zainteresowanych źródłami wiedzy zaczerpniętej do stworzenia tej strony odsyłam do zakładki
ŹRÓDŁA

   

 

                                                                                                                                                    Administrator Kryłowskiego Portalu Internetowego

                                                                                                                                                                   Tomasz Sobczuk - "Thomae"