O D P U S T   I   D O Ż Y N K I   2 0 1 2 r.


Jak co roku, w dniu 8 września w Kryłowie obchodzono odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP połączony tradycyjnie z dożynkami parafialnymi.

                         
 
                  

(fot. H. Żurawski)