Nazwy miejscowe związane z Kryłowem.

    Jak każda społeczność tak i kryłowska ma swoje nazwy miejscowe. Część z nich funkcjonuje jako nazwy administracyjne. Większość to nazwy określające położenie danego miejsca, niektóre znalazły swoje miejsce w dokumentach, opisach historycznych, na mapach. Pozostałe żyją w przekazie ustnym. Niżej pragnę przedstawić w porządku alfabetycznym te nazwy z którymi się zetknąłem. 

Błota – pola za murem reformackim przed Konarowem.

Bużek - odnoga rzeki Bug, niegdyś miał swój początek przy połączeniu dwóch odnóg Bugu oblewających wyspę zamkową i wpływał do Bugu w okolicach Cegielni. Obecnie część, która stanowiła początek jest trwale wyschnięta. 

Ciegielnia - funkcjonowała przez kilka wieków , w latach osiemdziesiątych XX wieku została zrekultywowana i stanowi obecnie pole. 

Glinka - nazwa łaki nad Bużkiem, występuje na mapie topograficznej. 

Gościniec Cichobórski - droga polna z Kryłowa w kierunku Cichobórza. 

Konarów - obecnie pola i łąki, na dawnych mapach część Konarowa od strony lasu przedstawiona jest jako bagniska.

Kozi Rynek - plac w południowej części Kryłowa (obecnie skwer z pomnikiem Jana Pawła II). 

Michale – łaki, nazwa pochodzi od wioski, która posadowiona jest po drugiej stronie Bugu. Wioska ta posiada cerkiew umiejscowioną na wysokiej skarpie co daje piękny widok.

Miłowa Góra – las na wzgórzu koło Św. Mikołaja.

Nowosady -część Kryłowa- nazwa zapomniana, występuje w dokumentach i na starych mapach.


Okopypola po lewej stronie Gościńca Cichobórskiego

Piaskownia - kopalnia piasku, obecnie zamknięta i prawie całkowicie zalesiona.


Podkowa - jeziorko w kształcie podkowy na łąkach w małej odległości od Bużka. 

Pogrzebiska (Pohrebiska) – pola, gdzie w okresie międzywojennym prowadzone były prace archeologiczne. 

Popówka - część pól, które zapewne były uposażeniem parafii prawosławnej. 

Romanów - część Kryłowa wydzielona z majątku w latach dwudziestych poprzedniego wieku. 

Rzeźnia - miejsce po przedwojennej ubojni. 

Szubienica - miejsce przy drodze do Cichobórza. W okresie gdy Kryłów posiadał prawa miejskie odbywały się również sądy, stąd i wykonywanie wyroków przez kata, który albo mieszkał w Kryłowie albo był wynajmowany z innego miasta. 

Św. Mikołaj - miejsce szczególne, przy dawnej drodze do Szychowic. Owiane legendami. Przy starym dębie figura Św. Mikołaja i wilka, poniżej wypływające źródełko, którego woda w opinii wielu ma właściwości lecznicze. 

Targowica - miejsce gdzie odbywały się jarmarki. Zjazd do tego miejsca prowadził malowniczym wąwozem, który nie tak dawno został rozkopany i stracił swój urok. 

Turki - to pola rozciągajace się za aleją lipową po majątku Pana Stormke, w stronę piaskowni. Nazwa od właściciela folwarku, wymienianego w XVIII wieku – Turki Mielnika.

Wiśnia (Wisznia) - pola i łąki będące niegdyś wyspą , którą od Kryłowa oddzielał Bużek.

Wygon - część Kryłowa od placu po cerkwi i dawnego aresztu w stronę Konarowa.

Zalewy - pola poniżej Piaskowni.

W starych dokumentach wymieniane są jeszcze łąki:
w Piaskach, w Stawiskach. Gdzie leżały tego na razie nie wiemy.

Opracowanie - H. Żurawski