Księga adresowa Kryłów w 1929 roku

(wraz z W.M. Gdańskiem)

dla handlu, przemysłu,

rzemiosł i rolnictwa 1929.                                                                                                                                           Zobacz też skan oryginału w formacie PDF

Warszawa 1929,s.531Kryłów osada miejska, pow. Hrubieszów, sąd pok.Hrubieszów,

sąd okr. Zamość, 1286 mieszk. Cegielnia, młyn.

Lekarze : Kuczewska Maria dr.,Kuczewski Władysław dr.

Apteki: Bojarski T.

Betonowe wyroby: BitermanSz., Eger K..

Bławaty: Grunwald F., Gromb J., Kam S., Kassel M.E., Szturm I., Szlechter L..

Bydło-handel Lebert A..

Cegielnie: Bichler L., Bier M..

Felczerzy: Sokołowski J.

Fryzjerzy: Berger H., Sztajnberg A..

Galanteria: Krajner N., Zynger B., Zysman Ch.

Jadłodajnie: Gołąb P.

Jaja: Mondszajn K.

Kolonialne art.: Piwkowski R., Unruch S., Kazimierczak J.

Kołodzieje: Knykowski K., Konował K., Kowalski J., Ostrowski I.,

Kowale: Hryniewicz M.

Krawcy: Bidler B., BedenB., Salit D.,

Lasy-eksploatacja: Biterman J., Wajntraub W.,

Mąka: Ros J., Zyner D.,

Młyny: Białkowski R., Franke P.,

Piekarze: Rojter J., Sztycer A., Szyler H., Berger G., Szapl K.

Piwiarnie : Szczucki I., Szutowski R.

Różne towary: Bichler H., Bichler L., Biterman L., Kroperman R., Szmurak Ch.

Rzeźnicy: Brener A., Gołąb Sz., Kanel J., Szczucki I., Szutowski K., Topol S.,

Berger M., Kwiatkowski J.

Skóry: Bichler M., Szturm B., Szturm L.

Spożywcze artykuły: Arfin M., Biterman Ch., Biterman R., Engelsberg J., Engelsberg R.,

Flis Ch., Flis J., Fuks Sz., Hasink M., Krajner B., Krajner L.,

Lacher G., Najman E., Nirensztajn E., Perelmuter Sz.,

PiwkowskiR., Pracoń A., Rosenfeld Sz., Sztum Ch., Szyler H.,

Wajntraub M., Wertman C., Grinbaum Ch., Wertman H.,

Bichler Ch., Cwylich K.

Stolarze: Hocyk K.

Szewcy: Górski L., Janusz T.,Leśniewski S., Marciszuk F.

Tytoniowe wyroby: Kazimierak J., Szutowski R.

Woda sodowa: Bichler L.

Wyszynk trunków: Buszkowa W., Kasprzyk J., Rządca F.

Zboże: Bichler A., Gertel J., Krajner D., Szturm M.

Kryłów. Gmina wiejska(siedziba urzędu gminnego w osadzie miejskiej Kryłów)

Właściciele ziemscy: Białkowski Robert(300), Horodyski Roman i Władysław(477),

Stromke Antoni(Romanów 61)(Kosmów 313)