Kapliczki, krzyże i pomniki

Na terenie Kryłowa:

           

        

(fot. T. Sobczuk)

Kapliczki i krzyże przydrożne parafii Kryłów 
( w granicach przed podziałem):

                   

                       

                   

       

(fot. H. Żurawski)