Europejskie Dni Dziedzictwa - Kryłów 2009

 

       Dnia 20 wrzenśia po raz pierwszy w Zespole Szkół w Kryłowie odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku tematem przewodnim było hasło Zabytkom na odsiecz!

Szlakiem grodów, zamków i twierdz. 

    W ramach uroczystości odbyły się dwa konkursy dla uczniów Zespołu Szkół w Kryłowie: na najpiękniejsze zdjęcie ruin kryłowskiego zamku oraz na najciekawszy wiersz

o naszym zamku. Do organizatorów wpłynęlo 11 fotografii, 24 prace literackie oraz wielki plakat namalowany wspólnie przez wszystkich uczniów klasy 0, przedstawiajcy ruiny zamku. 

Wszystkie prace zostały nagrodzone i zaprezentowane na wystawie w budynku Zespołu Szkól. Osoby, które uczestniczyły w ubiegłą niedzielę w EDD, mogły poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii. 

Pani Ewa Prusicka ­ Kołcon z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie, przedstawiła bardzo ciekawy wykład na temat: "Zamek w Kryłowie ­ - nowe fakty do historii i architektury 

zabytku". Prelegentka zaprezentowała interesujcą koncepcję podobieństwa kryłowskiego zamku do innych tego typu budowli na kresach wschodnich. 

Pan Ryszard Wieczorek w prelekcji na temat: "Mieszkańcy Kryłowa i zabytki miejscowoci w starej fotografii", zaprezentował kilka ciekawych zdjęć z Krylowa okresu midzywojennego.

Ostatnim, ale jakże ciekawym punktem EDD była promocja książki Pana Henryka Żurawskiego: "Historia parafii rzymskokatolickiej w Krylowie". 

Ta wspaniała monografia powstała z okazji 150 rocznicy istnienia kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W niezwykly sposób uwiadamia, jak wielkim bogactwem historycznym i kulturowym 

została obdarzona nasza miejscowość i cała parafia. Z całą pewnością jest to lektura obowiązkowa dla tych wszystkich, którym Kryłów i okoliczne miejscowości nie są obce. Dla pozostalych natomiast 

może stać się zachętą do odwiedzenia naszej miejscowości i zobaczenia Historii z bliska.

               

                        

                                                                      (fot. i relacja Aleksandra Wieczorek)