KOŚCIÓŁ WSCHODNI DZISIAJ
.
Strona parafii prawosławnej
w Hrubieszowie


    Dziś na naszych terenach pozostało niewielu (ok 87 osób) Prawosławnych, nie odnotowujemy obecności Grekokatolików. Ci pierwsi skupiają się przy prawosławnej cerkwi w Hrubieszowie, siedzibie parafii, która obejmuje teren prawie całego powiatu hrubieszowskiego i część powiatu tomaszowskiego. Na codzień wspólnota ta jest zazwyczaj niezauważana przez ogół społeczeństwa, jednakże należy wiedzieć, że działa i uświęca swoich wiernych poprzez Liturgię i Sakramenty.
Proboszczem od roku 1998 jest Ks. mgr Jan Kot, który jest także kapelanem w hrubieszowskiej jednostce wojskowej, szpitalu i zakładzie karnym.
Na terenie hrubieszowskiej parafii czynna jest jedna świątynia w Hrubieszowie, w której co niedziela o godz. 9:30 sprawowana jest Boska Liturgia.
Parafia na posiada kilka cmentarzy (m.in w Hrubieszowie i Szychowicach), oraz świątyń (Dołhobyczów, Turkowice, Wojsławice).
Kontakt z parafią:
22-500 Hrubieszów, ul. Bolesława Prusa 3 m 12
tel. (084) 696-40-62

Diecezja Lubelsko - Chełmska

Przewodnia Niedziela w roku 2008.


Niedziela Przewodnia w kościele prawosławnym nad Bugiem
4 maja 2008 roku.

    Na pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy w kościele prawosławnym przypada Niedziela Przewodnia.
W tym dniu proboszcz parafii prawosławnej z Hrubieszowa ksiądz Jan Kot modlił się na cmentarzach prawosławnych .
Prawosławna parafia w Hrubieszowie to obecnie obszar niemal całego powiatu hrubieszowskiego a południowa część parafii to powiat tomaszowski.
Ludność prawosławną z naszego terenu w większości wysiedlono do ZSRR w 1946 roku.
Druga fala wysiedlenia to „Akcja Wisła” w 1947 roku. Pozostawiono po jednej, dwie rodziny w poszczególnych miejscowościach. Jak podają statystyki większość wysiedlono w 1946 roku za Bug.
Z potomkami tych nielicznych, którzy pozostali ksiądz Jan Kot modlił się w tym dniu, objeżdżając teren swojej parafii.
Jak podaje ks. proboszcz cmentarzy prawosławnych w jego parafii jest ponad trzydzieści.

W tym dniu odwiedził kilka:

           

           

           

PS. Tradycja Niedzieli Przewodniej widoczna jest także na naszym terenie w kościele katolickim. Dotyczy katolickiej parafii kryłowskiej. Przypada również w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy (według kalendarza gregoriańskiego).W tym dniu na cmentarzu w Kryłowie odprawiane jest corocznie nabożeństwo i katolicy modlą się za zmarłych.
Tak więc na kryłowskim cmentarzu w ciągu roku jest kilka uroczystości:
1.Nabożeństwo katolickie w Niedzielę Przewodnią (wg.kalendarza gregoriańskiego).
2.Nabożeństwo prawosławne w Niedzielę Przewodnią (wg.kalendarza juliańskiego).
3.Nabożeństwo przed odpustem parafialnym w Kryłowie.
4.Nabożeństo katolickie w dzień Wszystkich Świętych.
5.Modlitwa duchownego prawosławnego w dzień Wszystkich Świętych.
6.Nabożeństwo katolickie w Dzień Zaduszny.

fot i relacja H. Żurawski